Školení kapitánů 13.-14.4.2019

Školení kapitánů 13.-14.4.2019

Kapacita: 12 kapitánů

CENY

Kapitánský kurz (kompletní teorie + ověření praktických dovedností na lodi)5500 Kč po slevě: 3998 Kč
Ověření praktických dovedností3000 Kč po slevě: 1998 Kč
Kapitánský kurz VMP (M+C)5000 Kč po slevě: 3500 Kč
2x oběd v plovoucí kavárně (sobota, neděle)250 Kč

Termíny

13.4. 2019 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
14.4. 2019 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál

Školení kapitánů neboli školení vůdců malého plavidla (VMP)

Průkaz VMP opravňuje držitele k vedení rekreačních plavidel do délky 20 m s vlastním pohonem na vnitrozemských vodních cestách (nikoliv na moři) na území České republiky i v zahraničí. Tento typ průkazu je základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat průkazy pro další typy lodí. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. V následujícím týdnu po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově, Praze nebo Děčíně (pobočky státní plavební správy) formou počítačového testu.

Časový harmonogram kurzu

Sobota 9:00 – 19:00 teoretická část kurzu (plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál)

Neděle 9:00 - 16:00 praktická část kurzu (ověření praktických dovedností). Cvičné jízdy probíhají pod odborným dohledem zkušeného instruktora na motorové lodi (Helena, Flora, Věrka, Martina) na Baťově kanále v přístavu Petrov.    

Konání kapitánských zkoušek 

Po absolvování teoretického kurzu budete připraveni složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy (v Praze, Přerově nebo Děčíně) a získat tak průkaz pro vedení malého plavidla. Teoretickou zkoušku skládají účastníci výhradně na počítači. 

Podmínky k připuštění ke zkoušce:

1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (ne starší tří měsíců ode dne podání žádosti)

2. 1x fotografie 4,5 x 3,5 cm (ne starší 1 rok)

3. občanský průkaz

4. kolkové známky v hodnotě 500Kč (k dostání na každé poště)

5. žádost ke zkoušce (vytisknout a vyplnit pouze základní údaje), pokyny k vyplnění žádosti

6. osvědčení praxe - doklad získáváte po absolvování praktických dovedností (tedy v neděli na kurzu)

Teoretická část zkoušky 
Tato zkouška probíhá na Státní plavební správě. Základní část pro kategorie M obsahuje 35 otázek. Otázky se týkají plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, základy první pomoci. Maximální čas vyhrazen pro vypracování odpovědí je 30 min. Otázky nabízejí 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Otázky zde pro způsobilost "M"

Otázky zde pro způsobilost "C" 

Volné termíny státních zkoušek na Státní plavební správě

Praktická část zkoušky 

Praktická zkouška proběhne v neděli v rámci kapitánského kurzu, kde získáváte osvědčení o ověření pkraktických dovedností. Praktická část kurzu proběhne dle následující osnovy:

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
  • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
  • činnost při nasednutí plavidla,
  • použití záchranných prostředků.    

Doplňkové služby

Chutný košík k zakousnutí, vůně čerstvé kávy nebo hřejivá deka, která potěší. To jsou naše doplňkové služby pro každou loď.