Kapitánský kurz 26.-27.9.2020

Kapitánský kurz 26.-27.9.2020

Kapacita: Kurz je plně obsazen!

CENY

Kapitánský kurz (kompletní teorie + ověření praktických dovedností na lodi)6000 Kč po slevě: 4498 Kč
2x oběd v plovoucí kavárně (sobota, neděle)250 Kč po slevě: 250 Kč

Termíny

26.9. 2020 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
27.9. 2020 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: přístav Petrov, Baťův kanál

Školení kapitánů neboli školení vůdců malého plavidla (VMP)

Tento typ průkazu je základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat průkazy pro další typy lodí. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. Po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově, Praze nebo Děčíně (pobočky státní plavební správy) formou počítačového testu. Přesnou specifikaci průkazu VMP najdete na https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp.

Časový harmonogram kurzu

Sobota 9:00 – 19:00 teoretická část kurzu (plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál)

Neděle 9:00 - 16:00 praktická část kurzu (ověření praktických dovedností). Cvičné jízdy probíhají pod odborným dohledem zkušeného instruktora na motorové lodi (Helena, Flora, Věrka, Martina) na Baťově kanále v přístavu Petrov.   

Zkoušky pro získání průkazu VMP

Po absolvování teoretického kurzu budete připraveni složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy (v Praze, Přerově nebo Děčíně) a získat tak průkaz pro vedení malého plavidla. Teoretickou zkoušku skládají účastníci výhradně na počítači. Praktická zkouška probíhá přímo na kurzu v neděli.

Přihlášení na teoretickou zkoušku a doklady k vydání průkazu VMP

Nově se na zkoušku přihlašuje elektronicky https://portaldopravy.cz/sps/, kde vyplníte žádost ke zkoušce, přidáte přílohy k žádosti a zaplatíte poplatek za zkoušku (500 Kč). Zde si vyberete i daný termín zkoušky.

Přílohy k žádosti:

1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (ne starší tří měsíců ode dne podání žádosti)

 2. osvědčení praxe - doklad získáváte po absolvování praktických dovedností (tedy v neděli na kurzu)

3. pokud nejte občan České republiky je nutné doložit povolení k pobytu na území ČR

 

Teoretická část zkoušky 

Tato zkouška probíhá na Státní plavební správě. Základní část pro kategorie M obsahuje 35 otázek. Otázky se týkají plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, základy první pomoci. Maximální čas vyhrazen pro vypracování odpovědí je 30 min. Otázky nabízejí 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Testy si mužete vyzkoušet zde http://www.spspraha.cz/zkousky/zkousky.aspx.

Otázky zde pro způsobilost "M"

Otázky zde pro způsobilost "C" 

Praktická část zkoušky 

Praktická zkouška proběhne v neděli v rámci kapitánského kurzu, kde získáváte osvědčení o ověření pkraktických dovedností. Praktická část kurzu proběhne dle následující osnovy:

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
  • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
  • činnost při nasednutí plavidla,
  • použití záchranných prostředků.    

Doplňkové služby

Chutný košík k zakousnutí, vůně čerstvé kávy nebo hřejivá deka, která potěší. To jsou naše doplňkové služby pro každou loď.