Školení kapitánů 5.-6.10.2019

Školení kapitánů 5.-6.10.2019

Kapacita: 12 kapitánů

CENY

Kapitánský kurz (kompletní teorie + ověření praktických dovedností na lodi)6000 Kč po slevě: 4498 Kč objednat
Ověření praktických dovedností3500 Kč po slevě: 2498 Kč objednat
2x oběd v plovoucí kavárně250 Kč po slevě: 250 Kč objednat

Termíny

5.10. 2019 kapitánský kurz VMP (M+C). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál
6.10. 2019 praktický kurz (ověření praktických dovedností). Místo konání: plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál

Školení kapitánů neboli školení vůdců malého plavidla (VMP)

Tento typ průkazu je základ všeho, bez získání oprávnění Vůdce malého plavidla není možno dále rozšiřovat průkazy pro další typy lodí. Příprava ke zkouškám probíhá formou víkendového kurzu. Po absolvování kurzu následuje provedení zkoušky na Plavebním úřadě v Přerově, Praze nebo Děčíně (pobočky státní plavební správy) formou počítačového testu. Přesnou specifikaci průkazu VMP najdete na https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp.

Časový harmonogram kurzu

Sobota 9:00 – 19:00 teoretická část kurzu (plovoucí učebna, přístav Petrov, Baťův kanál)

Neděle 9:00 - 16:00 praktická část kurzu (ověření praktických dovedností). Cvičné jízdy probíhají pod odborným dohledem zkušeného instruktora na motorové lodi (Helena, Flora, Věrka, Martina) na Baťově kanále v přístavu Petrov.    

Konání kapitánských zkoušek 

Po absolvování teoretického kurzu budete připraveni složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy (v Praze, Přerově nebo Děčíně) a získat tak průkaz pro vedení malého plavidla. Teoretickou zkoušku skládají účastníci výhradně na počítači. 

Podmínky k připuštění ke zkoušce:

1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (ne starší tří měsíců ode dne podání žádosti)

2. 1x fotografie 4,5 x 3,5 cm (ne starší 1 rok)

3. občanský průkaz

4. kolkové známky v hodnotě 500Kč (k dostání na každé poště)

5. žádost ke zkoušce (vytisknout a vyplnit pouze základní údaje), pokyny k vyplnění žádosti

6. osvědčení praxe - doklad získáváte po absolvování praktických dovedností (tedy v neděli na kurzu)

Teoretická část zkoušky 
Tato zkouška probíhá na Státní plavební správě. Základní část pro kategorie M obsahuje 35 otázek. Otázky se týkají plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, základy první pomoci. Maximální čas vyhrazen pro vypracování odpovědí je 30 min. Otázky nabízejí 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Otázky zde pro způsobilost "M"

Otázky zde pro způsobilost "C" 

Volné termíny státních zkoušek na Státní plavební správě

Praktická část zkoušky  Praktická zkouška proběhne v neděli v rámci kapitánského kurzu, kde získáváte osvědčení o ověření pkraktických dovedností. Praktická část kurzu proběhne dle následující osnovy: Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost kontrola pohonných a kormidelních zařízení, postup činností před vyplutím, při ukončení plavby. Manévrování s plavidlem vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem, odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu, proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů. Mimořádné situace činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků.    

Doplňkové služby

Chutný košík k zakousnutí, vůně čerstvé kávy nebo hřejivá deka, která potěší. To jsou naše doplňkové služby pro každou loď.